Reddyn is voor TenneT en Liander de gezamenlijke service provider op het gebied van Hoogspanning en complexe Middenspanning. Beide partijen zijn 50 procent aandeelhouder.

Reddyn zet medewerkers van Qirion in voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Reddyn werkt alleen voor TenneT en Liander.

In Reddyn zijn de aanleg, beheer, onderhoud en storingsdienst van de hoog- en (complexe) middenspanningsassets van het huidige en voormalige (110/150 kV) Liander-gebied ondergebracht.
Veiligheid en betrouwbaarheid zijn hierbij onze belangrijkste speerpunten.

liander.nl tennet.org qirion.nl