Samenwerking

Als gevolg van de Wet Onafhankelijk Netbeheer 2008 delen TenneT en Liander de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en leveringszekerheid op de gedeelde onderstations.

Het belang van kwaliteit en leveringszekerheid vanuit de maatschappij neemt toe. Daarnaast zijn technologische ontwikkelingen in de energiemarkt, standaardisatie en de verwachte toename van investeringen in elektriciteitinfrastructuur de komende jaren, belangrijke redenen om nauwer samen te werken en de krachten te bundelen in Reddyn. De belangrijkste voordelen hiervan:

  • Zekerstellen van de veiligheid en leveringszekerheid op gedeelde onderstations
  • Inspelen op het tekort aan technisch talent
  • Maximaal efficiĆ«nt inzetten van beperkte capaciteit
  • Bevorderen van innovatie en kennisontwikkeling
  • Garanderen van marktconforme kosten en kwaliteit

Met Reddyn willen we aantrekkelijk blijven voor technisch talent, met kracht invulling geven aan de innovatie van alle netvlakken en zorgen dat de beperkte capaciteit maximaal efficiƫnt wordt ingezet.